torsdag 13 mars 2008

Potentialutjämning

Det jobb som var så viktigt att utföra för Ludde som var så ovanligt (enligt våra grundläggare) var alltså att göra en huvudpotentialutjämning.

Potentialutjämning betyder att man kopplar ihop inkommande skyddsjord med alla andra saker som har förbindelse till sann jord, dvs vattenledning, elementrör, armering i betong, tele, men även telejord samt antennjord. Detta för att inga spänningsskillnader skall kunna uppstå mellan skyddsjord och sann jord bland annat. Det är även till för att slippa en del störningar i systemet som kan uppstå samt för att kunna ha kontroll över eventuella krypströmmar mm.

I SS (Svensk Standard) 4364000 § 413.1.2.1 Huvudpotentialutjämning står det följande att läsa.

I varje byggnad skall följande ledande delar anslutas till huvudpotensialutjämningssystemet.

  • Skyddsledare eller PEN-ledare i huvudledningar.
  • Huvudjordningsskena.
  • Jordtagsledare. (Om sådan finns)
  • Rörledningar i metall i byggnaden, tex gas och vattenledningar.
  • Byggnadsdelar av metall och luftkonditioneringssystem.
  • Armeringsjärn i betong.

Sådana ledningar som utifrån kommer in i byggnaden skall förbindas till huvudpotentialutjämningen nära det ställe där de förs in.

Om jag hinner ut imorgon bitti så ska jag försöka fota den här potentialutjämnaren före de gjuter grunden.

1 kommentar:

Anonym sa...

Great looking web site. This has been quite helpful. Thank you so very much for this valuable information continue your web page and good luck, we at Addhunters shifted this service to a level much higher than the broker concept. So, if you’re willing to buy a property in Qatar in terms of investment or moving to a new home, here are some perfect options for you. You can see more details please visit our web site. Property for sale Good location in pearl qatar